ประกาศ

คำขวัญเทศบาลนครสงขลา

"ย่านเมืองเก่าฟูเฟื่อง

ศาลหลักเมืองสูงค่า

สมิหลาสองทะเล

เสน่ห์เขาตังกวน"

"ไม่
ไม่โกงกินบ้านเมือง
หยุด
หยุดอิทธิพลทางการเมือง
คิด
คิดถึงความสุขชาวบ่อยาง
ดี"
ดีไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน
"คนบ่อยาง เราดูแล"
ปฏิทินกิจกรรม
ตุลาคม

2561

เข้าสู่ระบบตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
เลขที่บัตรประชาชน :
รหัสผ่าน :