ขนมปำจี

ขนมปำจี
เป็นขนมที่นิยมรับประทานในตอนเช้า หรือตอนบ่าย
 
ส่วนประกอบ     
แป้งข้าวเจ้า ไข่ มะพร้าว น้ำตาลโตนด เกลือ